Besni Devlet Hastanesi'nde görevlileri tarafından personellere hizmet içi eğitim verildi.
Hasta ve çalışanlar arasında yaşanan iletişim problemlerinin ortadan kaldırılması amacı ile hasta kabul, güvenlik, danışma ile hasta karşılama ve yönlendirme personellere yönelik rutin eğitimler aralıksız devam ediyor.
Toplantı salonunda düzenlenen eğitimde sağlık çalışanları "Çalışan Hakları Ve Güvenliği, Hasta Hakları Ve Güvenliği, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Tıbbi Cihaz Güvenliği, Kişilerarası İletişim, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Anne Sütü Ve Bebek Emzirme, Bilgi Güvenliği, Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi, Temizlik, Temel Ve İleri Yaşam Desteği, Güvenli İlaç Uygulamaları, Nutrisyonel Destek Tedavisi Ve Ürünleri Konularında" bilgilendirilerek eğitim verildi.
Sağlıktaki kaliteyi arttırma adına eğitimlere aralıksız olarak devam ettiklerini belirten Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli,"Hastanemizde hasta memnuniyetini üst seviyeye çıkartma adına çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Yaşam boyu eğitimin bir gereği olarak karşımıza çıkan hizmet içi eğitim, çalışanlara mesleklerinde daha başarılı, üretici ve mutlu olmasını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlar. Bu çerçevede hizmet içi eğitim yoluyla çalışanların performansını artırmada hizmet içi eğitim programları ve stratejileri gibi temel noktalara yer verilmiştir. Hizmet içi eğitimle sağlık personeline, en azından, kendi alanındaki yeni bilgi ve becerileri zamanında kazandıracak, yeni eğitim teknolojilerinden faydalanma ve bunları mesleklerinde kullanma kolaylıklarını sağlayacaktır. Bu anlamda ilçemizdeki sağlık alanındaki kaliteyi arttırma adına uzmanlarımız gözetiminde eğitimlerimiz sıklıkla devam edecektir."dedi.
 

Kaynak : PHA