Dr. Sucu, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu kutsal mesleği icra eden tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyor, problemlerimizin çözüldüğü, özlük haklarımızın iyileştirildiği nice Tıp Bayramları görmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dr. Sucu, aile hekimleri olarak her Tıp Bayramı'nın daha da kötüye giden çalışma koşulları ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Depremin yarattığı olumsuzluklarla bu yıl problemlerinin daha da ağırlaştığını vurgulayan Dr. Sucu, hizmet verdikleri nüfusun depremin etkisiyle oluşan yaralarının hala sarılamamış olmasının işlerini zorlaştırdığını ve sağlık hizmetlerini aksattığını ifade etti.

Dr. Sucu, ayrıca, sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle maaş kesintileriyle karşı karşıya kaldıklarını ve özellikle il merkezinde düşen nüfus nedeniyle aile hekimlerinin kayıtlı nüfuslarının azaldığını ve bu nedenle maaşlarının da azaldığını belirtti. Hekimlerin maaş hesaplamalarının çoklu ödeme kalemlerinden oluşması nedeniyle hesap kitap yaparak 14 Mart'a girdiğini dile getirdi.

Aile Hekimi Dr. Mehmet Sucu, Sağlık Bakanlığı'ndan, deprem bölgelerinde çalışan aile hekimleri için kalıcı çözümler üretmesini ve yıkılan veya hasar gören aile sağlığı merkezlerinin yerlerine modern kamu binalarının yapılmasını talep etti.

Aile Hekimi Dr. Mehmet Sucu’nun mesajı şöyle:

“Öncelikle bu kutsal mesleği icra eden tüm meslektaşlarımın Tıp Bayramını kutluyor, problemlerimizin çözüldüğü, özlük haklarımızın iyileştirildiği nice Tıp Bayramları görmeyi diliyorum.

Maalesef aile hekimleri olarak her Tıp Bayramı daha kötüye giden çalışma koşulları ile karşı karşıyayız. Depremin yarattığı olumsuzluklarla bu sene problemlerimiz daha da ağır. Hizmet verdiğimiz nüfusun depremin etkisiyle oluşan yaralarının hala sarılamamış olması nedeni ile sabit bir ikamet adreslerinin olmaması işimizi zorlaştırmakta, onlara ulaşmamızı ve vermemiz gereken önemli sağlık hizmetlerini aksatmaktadır. Üzülerek söylemek zorundayım ki verilemeyen bu sağlık hizmeti nedeniyle maaş kesintileri ile karşı karşıya kalmaktayız. Ayrıca özellikle il merkezinin düşen nüfusu nedeniyle aile hekimlerimizin kayıtlı nüfusları da düşmüş ve bu nedenle maaşları azalmıştır. Biz hekimler maalesef 14 Mart’a 5-6 ödeme kaleminden oluşan maaş hesaplamamız nedeniyle hesap kitap yaparak girmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’nın deprem bölgesi illerde çalışan aile hekimleri ile ilgili geçici değil kalıcı çözümler üretmesi aciliyet arz etmektedir. Yıkılan ya da hasar gören aile sağlığı merkezlerinin yerlerine modern kamu binalarının yapılması ise öncelikli isteklerimiz arasındadır.”

Kaynak : PHA