Nevruz çiçeği açmış
Ama bahar gelmemiş
Neyleyeyim
Mezarlıkta çimler yeşermiş
Anasız yavrular gözyaşlarıyla sulamış.
Öyle sorular sormuş ki; yavrucak
Kimse cevap verememiş
Bu Nevruz ateş takılmamış
Dilekler tutulmamış
Memlekete bahar gelmiş
Ama bu bahar açan çiçeklere kimse sevinmemiş..
Gençler halay kurmamış
Allayıp pullanmamış 
Nevruz Nevruz olalı 
Böyle yaslı olmamış