Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen eğitim programının sonuncusu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine verilen eğitimde, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Cavidan Gül Varış, katılımcılara stratejik düşünme, rekabet ve SWOT analizi, hedef belirleme, eylem planları oluşturma, performans ölçümü konularında sunumlar yaptı. Eğitim programı, Dr. Varış’ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi.
Belediyeler için stratejik plan nedir?
Herhangi bir kurum ya da yapının hedeflerine ulaşmak için gerekli olan koşulları oluşturmak amacıyla yaptığı çalışmalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereği, belediyeleri de içeren kamu idareleri için de ayrıca tanımlanmıştır. Buna göre kamu idareleri için stratejik plan, kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren yol haritaları olarak tanımlanmıştır.

Kaynak : PHA