Otizm, ilk 3 yaş içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu süren, özellikle sosyal ilişkiler kurma ve sürdürmede zorluklara neden olan gelişimsel bozukluktur. Otizmin hâlâ nedenini bilinmemekle beraber, dünya çapında yaklaşık 100 çocuktan birinin otizmli olduğunu tahmin edilmektedir. Otizm, farklılıklarımızın bir parçasıdır ve her bireyin benzersiz bir hikâyesi vardır. Otizmin toplum genelinde yeterince fark edilebilmesi için toplum olarak farklılıkları kucaklayarak birlikte güçlü hale gelebiliriz.

2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan yaşamın erken döneminde merkezi sinir sistemi gelişiminin farklılaşması ile ortaya çıkan nörolojik bozukluklardır. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Otizmin sebebi halen bilinmemekle birlikte tıbbi araştırmalar genetik faktörler ile birlikte çevresel faktörlerin de rolü olabileceğini göstermektedir.

Adıyaman Otizm Derneği Başkanı Zeynel Abidin ŞENLİK; “ ilimizde otizm alanında faaliyet yürüten ve bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri yoktu. Sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Toplumda, herkesin otizmli bireylere karşı daha anlayışlı ve destekleyici olması için çaba gösterelim. Herkesin kendi yolunda ilerleyebileceği bir dünya için birlikte çalışalım. Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak bu alanda farkındalık oluşturmak ve onların haklarına saygı gösterebilmek için çalışmalar yapmalı, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışmalıyız. Bizler, otizmli bireylerin yaşamlarını desteklemek ve zenginleştirmek için bir araya geldik ve otizmli bireye sahip ailelerimizle birlikte bu alanda çalışmalar yapmak, otizmi yeterince tanıtmak ve otizmli bireylerin de sosyal hayatta yeterince yer almalarını sağlamak amacıyla böyle bir girişimde bulunarak “Adıyaman Otizm Derneği” ni kurduk.Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız. Bu vesileyle; yeni kurulan “Adıyaman Otizm Derneğimizin”, otistik çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmeleri için savunuculuk ve öz savunuculuk başta olmak üzere dernek amaçları doğrultusunda yapacağımız çalışmalarda tüm dernek üyelerimize otistik çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olması temennisiyle derneğimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi

Kaynak : PHA