Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Adıyamanlılar saat 20.31'de ilk teravih namazını eda edecekler. Bu özel vakitler, 2024 Ramazan ayı boyunca şehirdeki manevi atmosferi pekiştirecek.

Teravih namazının önemi, Ramazan ayının ruhani derinliğinin bir parçası olarak vurgulanmaktadır. Dini terminolojide, teravih; Ramazan ayında yatsı ile vitir arasında kılınan nafile namazları ifade eder. Teravih namazının her dört rekatında bir kez selam verilmesi caiz olmakla birlikte, iki rekatta bir selam vermek daha faziletli kabul edilir. Bu nafile ibadet, hem erkekler hem de kadınlar için sünnet-i müekkededir ve Hz. Peygamber'in, "Kim Ramazan namazını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" sözleriyle önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

Genellikle cemaatle 20 rekat olarak kılınan teravih namazı, İslam dünyasında geniş bir kabul görüyor. Ancak, nafile bir ibadet olması sebebiyle, bireylerin yorgunluk veya meşguliyet gibi nedenlerle evlerinde farklı rekatta kılmaları da sünneti yerine getirmiş sayılır. Yine de cemaatle kılınmasının faziletli olduğu ifade edilmektedir.

Adıyaman'da teravih namazı saatlerinin açıklanması, şehrin Ramazan ayına manevi bir hazırlık içinde olduğunun göstergesi. Bu mübarek ay, Adıyamanlılar için hem bir ibadet mevsimi hem de dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel bir zaman olacak.

Teravih namazının hükmü nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1; Müslim, “Müsafirin”, 174).

Teravih namazı kaç rekat?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde Teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Teravih Namazı İle İlgili Hadisler

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere:

''İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır.

Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)

Kaynak : PHA