Kulak zarında olan delikler, bireyde işitme kaybı ve tekrarlayıcı tipte kulak enfeksiyonlarına yol açabilir. Uzun zaman boyunca tedavisi yapılmayan kulak zarı delikleri ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği için genellikle tedavisi gereken bir hastalıktır.
Kulak zarındaki delikler timpanoplasti denilen bir ameliyat ile onarilabilir. Bu ameliyatlar genellikle iki farklı yöntem kullanılarak yapılabilir. Bu yöntemlerden ilki mikroskop kullanılarak yapılan amelyatlardir. Bu teknik ile yapılan ameliyatlarda genellikle kulak arkasından yapılan bir kesi ile zar onarılmaya çalışılır ancak kulak arkasında kesi olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süresi ve ameliyat sonrası ağrı fazla olabilmektedir. Diğer bir yöntem olan endoskopik yöntemde ise kulak arkasında bir kesi olmadan kulak deliği içinden kameralı sistem ile çalışılarak kulak zarı onarılmaya çalışılır. Bu yöntemde iyileşme mikroskopik yapılan ameliyatlara göre daha hızlı olabilmekte ve genellikle hastaların ameliyat sonrası ağrısı daha az olmaktadır.
Hastanemizde yaptığınız tüm kulak zarı ameliyatlarının endoskopik yöntemle tamamlayabildik. Bu yöntem ile bir saat civarında bir ameliyat süresinde hastaların kulak zarında olan delikler tamir edilerek bir gece hastanede yattıktan sonra taburcu olabiliyorlar. Ameliyat sonrası kulak içerisine yerleştirilen eriyebilen tamponlar eridikten sonra da işitme genellikle daha iyi bir seviyeye gelebilecektedir. Aynı zamanda hastalarımızın orta kulak boşlukları dış etkilerden korunduğu için kulak enfeksiyonlarına karşı daha dirençli hale gelmektedirler. Ameliyatın başarı şansını etkileyen farklı faktörler olmasına rağmen ortalama %%80-90 oranlarında başarı sağlanabilir. Bu şikayetleri olan hastalarımız kulak burun boğaz polikliniğine gelip muayene olarak bilgi alabilir, tedavi olabilirler.

Kaynak : PHA