Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin temel prensipleri, içeriği ve uygulama planı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Ayrıca, modelin farklı eğitim kademelerinde nasıl uygulanacağı da ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye'nin 21. yüzyılda küresel bir güç olma hedefine ulaşmasında kritik rol oynayacak olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin önemini vurguladı. Modelin, ezberci bir yaklaşım yerine beceri, muhakeme ve eleştirel düşünme yetilerine dayalı bir eğitim sistemi sunduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki alanları içeren bütüncül bir yapıda becerilerin gelişimini ele aldığını ifade etti. Modelin, öğrenci profili, beceriler çerçevesi, erdem-değer-eylem modeli, sistem okuryazarlığı ve alana ait bilgi kümeleri gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi.

Tosun konuşmasında, “Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz, Türkiye Yüzyılı’nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde millî bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefliyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak, yeni müfredatın önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Sunumların ardından, katılımcılar "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ilgili soru ve görüşlerini dile getirdiler.

Kaynak : PHA